Kalite Anlayışı

REKOR KAUÇUK olarak; kalite yönetim sistemlerinin yönetimi ve geliştirilmesi, ürün ve üretim süreci kalite güvencesi ve bu çerçevedeki müşteri - tedarikçi ilişkileri uygulamalarından sorumlu bir firmayız.

AMAÇLARIMIZ;
Temel ve kalıcı amacımız Rekor Kauçuk' ta organizasyon kültürünü Kalite Yönetimine uygun hale getirerek rekabet gücümüzü ve karlılığımızı sürekli arttırmaktır. Bu doğrultuda süreçlerimizi aşağıdaki prensipler doğrultusunda yönetmeyi temel ilkemiz olarak benimsedik

» Sürekli gelişme felsefesinin tüm çalışanlar tarafından benimsenmesini ve uygulanmasını sağlamak, üretilen her ürün ve hizmette müşteri memnuniyetini hedeflemek, müşteriye söz verilen kalitenin tutturulmasında amaçladığımız sıfır hatayı sağlamak için topluca çalışmak.

» Her çalışanın ve bölümün kendi ürettiği ürün ve hizmetleri bir kerede hatasız ürettiğinden emin olarak bir sonraki çalışana veya bölüme iletmekten sorumlu olduğu yaklaşımını oluşturmak ve gözetmek.

» Her ürün, ara ürün, üretim süreci ve yarı mamulle ait spesifikasyonları müşteri istek ve şartnameleri doğrultusunda eksiksiz olarak belirlemek, bilinmesini ve güncel tutulmasını sağlamak, üretim süreçlerimizi teknolojik yeniliklere göre geliştirmek.

» Eğitim faaliyetlerine ağırlık vererek çalışanlarımızın potansiyel yaratıcılık ve kapasitelerinden faydalanmak.

» Kalite yönetim sistemini müşterilerimizin istekleri ve otomotiv sektörünün gelişimi doğrultusunda yaşatmak ve iyileştirmek.

Bu politikada belirtilen maddelerin uygulanacağını, organizasyonun her kademesinde anlaşılmasının sağlanacağını ve etkinliğinin periyodik olarak gözden geçirileceğini taahhüt ederiz.

KALİTE GÜVENCE
REKOR KAUÇUK olarak; müşterilerimizin isteklerini, beklentilerini, firma içindeki tarif ettiğimiz kalite güvence sistemimizin garantisi altında; ilk defada ve her defasında karşılayabilmek, kalitenin sürekli gelişmesini gerçekleştirebilmek için tüm teknolojik ve insani kaynakları sağlamayı taahhüt etmektir.